Zarządzenie Nr 4/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 13 stycznia 2006r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyboru podmiotu do realizacji zadania publicznego.

 

      Na podstawie § 14 załącznika do uchwały Nr XXXI/153/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 10 marca 2005r. w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuje się komisję w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący komisji;

 

      2. Maria Andrychowska - Zastępca przewodniczącego;

 

      3. Janina Roman - Sekretarz komisji;

 

      4. Waldemar Cieśluk - Członek komisji - z głosem doradczym.

 

      do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyboru podmiotu do realizacji zadań publicznych zgodnie z określonym w uchwale budżetowej na 2006 rok wykazem zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

 

      § 2. Zadania komisji:

 

      1. Sformułowanie i opublikowanie ogłoszenia w sprawie postępowania konkursowego;

 

      2. Wykonanie uszczegółowionej koncepcji realizacji zadania na potrzeby ubiegających się o jego realizację;

 

      3. Przeprowadzenie postępowania konkursowego;

 

      § 3. Określam czas realizacji czynności, o których mowa w § 2 w terminie do 17 marca 2006r.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 16.01.2006, ostatnia aktualizacja: 16.01.2006, odsłon: 780


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12302243
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości