Zarządzenie Nr 40/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

 

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

 

§ 1

Ustanawia się Pełnomocnikiem do spraw wyborów - urzędnikiem wyborczym - Panią Agnieszkę Jakubowską, Inspektora w Referacie Organizacyjnym.

 

§ 2

Zasady współdziałania urzędnika wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym określa porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Ostróda a Dyrektorem Delegatury  Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 107/06 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.04.2013, ostatnia aktualizacja: 19.04.2013, odsłon: 558

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9451499
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved