Zarządzenie Nr 40/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 maja 2009 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zmianami) zarządzam co następuję:

 

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 14/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda wprowadza się następujące zmiany:

 

1/ § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1.Czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 4 miesięcznym w podstawowym systemie czasu pracy, który dotyczy wszystkich pracowników urzędu. „

 

2/ w załączniku Nr 5. do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Ostróda po pozycji 9 dodaje się pozycję 10.

„10.

Lp.

Stanowisko pracy

Rodzaj odzieży i obuwia ochronnego

okres użyteczności

Środki ochrony indywidualnej

Uwagi

10.

Inspektor GCR

Buty gumowo/filcowe

Rękawice ochronne

Kurtka przeciwdeszczowa

 

 2 lata

 

 

d/z

 

min. 3 lata

 

 

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.05.2009, ostatnia aktualizacja: 25.05.2009, odsłon: 562

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8638114
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved