Zarządzenie Nr 40/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18 maja 2006r.

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda

 

 

 

      Na podstawie art. 33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zmianami) - zarządzam co następuje:

 

      § 1. W załączniku Nr 5 do Zarządzenia Nr 84/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 07 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda w tabeli, po pozycji Nr 6 wprowadza się pozycję Nr 7:

 

Lp.

Stanowisko pracy

Rodzaj odzieży

i obuwia roboczego

okres

użyteczności

środki ochrony

indywidualnej

uwagi

7.

Sprzątaczka

Obuwie robocze

2 lata

-

 

fartuch roboczy

2 lata

-

 

rękawice gumowe

d/z

-

 

 

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

 

data publikacji: 26.05.2006, ostatnia aktualizacja: 26.05.2006, odsłon: 846


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12297991
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości