Zarządzenie Nr 40/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 kwietnia 2004r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej.

 

      Na podstawie art.40 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w celu przeprowadzenia Gminnego Konkursu „ O Unii Europejskiej" zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powołuję Gminną Komisję Konkursową w składzie:

 

      1. Janina Roman - przewodnicząca;

 

      2. Anna Pasiecznik - sekretarz;

 

      3. Beata Ciechanowicz - członek;

 

      4. Maciej Domin - członek;

 

      5. Agnieszka Roczek - członek.

 

      § 2. Gminna Komisja Konkursowa przeprowadzi Gminny Konkurs „ O Unii Europejskiej" w dniu 30 kwietnia 2004 r. w Gimnazjum w Lipowie.

 

      § 3. Komisja dokona oceny prac i sporządzi protokół.

 

      § 4. Komisja rozwiązuje się z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

 

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 20.06.2004, ostatnia aktualizacja: 20.06.2004, odsłon: 695


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13723678
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości