Zarządzenie Nr 39/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 kwietnia

 

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia dla mieszkańców gminy Ostróda w 2011r.

 

      Na podstawie § 11 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) zarządzam, co następuje:

 

      § 1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych powołuję Komisję w składzie:

 

   - Siniakiewicz Małgorzata - przewodniczący komisji;

 

   - Niemanowska Danuta - członek komisji;

 

   - Markowska Henryka - członek komisji.

 

   § 2.1. Za obsługę organizacyjną Komisji oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji odpowiada pracownik Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ostródzie.

 

   2. Całokształt spraw związanych z pracami Komisji odbywa się w sposób udokumentowany.

 

   § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

 

   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Małgorzata Siniakiewicz GCRPU
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 18.04.2011, ostatnia aktualizacja: 18.04.2011, odsłon: 764


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431957
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości