Zarządzenie Nr 39/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 maja 2009r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2008 r.

 

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( DZ. U. Nr 76 z 2002 r poz. 694 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

 

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. Suma aktywów wynosi 3.978,10 zł a pasywów 3.978,10 zł.

 

   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.05.2009, ostatnia aktualizacja: 25.05.2009, odsłon: 527

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334242
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved