Zarządzenie Nr 39/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 kwietnia 2004r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości

 

      Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm. Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 334 o pow. 1300m2 oraz udziału do 1/10 części w działkach 311/2 i 335 położonych w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 20 kwietnia 2004r. Rep."A" Nr. 5121/2004 r. zawartej w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 18/4 - Notariusz Maria Smólska. Nieruchomość stanowi własność Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Martom-Traveland" sp. z o.o w Olsztynie.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 20.06.2004, ostatnia aktualizacja: 20.06.2004, odsłon: 681


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13715057
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości