Zarządzenie Nr 38/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 maja 2009 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2008 r.

 

Na podstawie art. 53 ust 1ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( DZ. U. Nr 76 z 2002 r poz. 694 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

 

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. Suma aktywów wynosi 19.038,67 zł, a pasywów 19.038,67 zł.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.05.2009, ostatnia aktualizacja: 25.05.2009, odsłon: 604

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8637878
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved