Zarządzenie Nr 38/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17 maja 2006r.

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2006r.

 

      Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zmianami).

 

      § 1. W zarządzeniu Nr 2/06 Wójta Gminy Ostróda z dnia 09 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2006r.

 

w § 1 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- dzień 02 maja 2006r. do odpracowania w dniu 03 czerwca 2006r.”

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 26.05.2006, ostatnia aktualizacja: 26.05.2006, odsłon: 862


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12297977
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości