Zarządzenie Nr 37/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 08 maja 2006r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborowo - Samborówko“.

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami /, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej Samborowo - Samborówko” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

      2. Z-ca Przewodniczącego - Marek Wydrzyński;

 

      3. Sekretarz -Magdalena Wajdyk;

 

      4. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

      5. Członek - Roman Szewczyk.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

data publikacji: 24.05.2006, ostatnia aktualizacja: 24.05.2006, odsłon: 774


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12302179
odsłon strony

Aktualnie mamy
51 gości