Zarządzenie Nr 36/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 czerwca 2008 r.

 

w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn, „ Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark - etap I”.

 

Na podstawie § 16 pkt 12 Zarządzenia Nr.18/2005 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15.03.2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się co następuje:

 

§ 1. W oparciu o zgłoszenie wykonawcy t.j. Spółdzielnia Kółek Rolniczych 13-220 Rybno ul. Lubawska 25 ustalam na dzień 18 czerwca 2008 r. odbiór zadania pn. „ Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark - etap I”

 

§ 2. Do odbioru końcowego w/w inwestycji powołuję komisję w składzie:

 

1. Jan Brzozowski - przewodniczący.

 

2. Zbigniew Tomczyk - członek.

 

3. Roman Szewczyk - członek.

 

§ 3. Miejsce spotkania komisji oraz osób uczestniczących w odbiorze obiektu - gabinet Wójta Gminy Ostróda godzina 1000.

 

§ 4. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.06.2008, ostatnia aktualizacja: 13.06.2008, odsłon: 715


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13307517
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości