Zarządzenie Nr 35/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 03 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie zamiany nieruchomości

 

      Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010 r. Nr  102, poz. 651 z późn. zm./, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 4 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

      § 1. Dokonać zamiany pomiędzy Gminą Ostróda a Panem Karolem Kowalkowskim, nieruchomości położonych
w obrębie i miejscowości Samborowo, określonych w § 2 i § 3 zarządzenia.

 

      § 2. Przedmiotem zamiany za strony Gminy Ostróda są działki położone w obrębie Samborowo oznaczone
nr 676/5 i nr 676/6.

 

      § 3. Przedmiotem zamiany za strony Pana Karola Kowalkowskiego jest działka położona w obrębie Samborowo oznaczona nr 432/35.

 

      § 4. W związku z nierówną wartością zamienianych nieruchomości, Gmina Ostróda dokona należnej dopłaty.

 

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

 

Data przekazania do publikacji: 03.04.2013r.

Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.04.2013, ostatnia aktualizacja: 04.04.2013, odsłon: 598

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9653861
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved