Zarządzenie Nr 34/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 marca 2011r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu do wyboru podmiotu do realizacji zadania publicznego.

 

     Na podstawie § 12 ust. 3 załącznika do uchwały XLIX/238/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządzam co następuje:

 

     § 1. Powołuje się komisję w składzie:

 

     1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący komisji,

 

     2. Janina Roman - Zastępca przewodniczącego komisji,

 

     3. Marta Romanowska - Sekretarz komisji,

 

     4. Sylwia Wyszyńska - Członek komisji,

 

     5. Agnieszka Zabłocka - Członek komisji,

 

     6. Waldemar Cieśluk - Członek komisji - głos doradczy.

 

     do przeprowadzenia konkursu do wyboru podmiotu do realizacji zadań publicznych zgodnie
z określonym w uchwale w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

     § 2. Zadania komisji określa Załącznik Nr 3 do Wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

     § 3. Określam czas realizacji czynności, o których mowa w § 2 w terminie do 30 czerwca 2011r.

 

     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji dn. 13.06.2011 r.

 

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.06.2011, ostatnia aktualizacja: 15.06.2011, odsłon: 682


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451583
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości