Zarządzenie Nr 33/06

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 21 kwietnia 2006r.

 

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm ) oraz art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. 142, póz. 1591 z późn.zm.) - Wójt Gminy w Ostródzie zarządza co następuje:

 

      § 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie w drodze bez przetargowej na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Bytomiu - nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Ostróda, położoną w obrębie i miejscowości Kątno, w skład, której wchodzą następujące składniki;

 

   - grunt o po w. 0,1646 ha - działka nr 97/4,

 

   - grunt o pow. 0,1649 ha - działka nr 97/3,

 

   - grunt o pow. 0,1652 ha - działka nr 97/2,

 

   - grunt o pow. 0,1472 ha - część działki nr 97/1.

 

      § 2. Użyczenie nieruchomości opisanej w § 1 następuje na okres od 1 lipca 2006r. do 15 sierpnia 2006r.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 27.04.2006, ostatnia aktualizacja: 27.04.2006, odsłon: 829


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12298056
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości