Zarządzenie Nr 32/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 marca 2004r.

 

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2004 r.

 

      Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003r. poz.148 Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594) i § 7 pkt. 2 Uchwały Nr V/19/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2003r w sprawie budżetu na rok 2003r. zarządza się co następuje:

 

      § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10.058 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy 10.058 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2004 rok określonych w paragrafie 1 i 2 - zgodnie z załącznikiem Nr 3

 

      § 4. Załącznik Nr 5 " Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów" będący załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/82/04 z dnia 30.01.2004r w sprawie budżetu gminy na 2004 rok, po zmianach wprowadzających niniejszym zarządzeniem otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

 

   - Dochody - 22.196.992 zł;

 

   - Wydatki - 22.996.992 zł.

 

      § 6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy są:

 

   - pożyczka w kwocie 800.000 zł;

 

      § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 28.04.2004, odsłon: 705


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13723511
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości