Zarządzenie nr 3/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 4 stycznia 2019 r.
 
w sprawie: realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Ostróda na rok 2019.
 
    Na podstawie art.17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.), art.19 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U.
Nr 96, poz.850) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Ustala się wytyczne Wójta Gminy Ostróda – Szefa Obrony Cywilnej Gminy do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
    § 2. Wprowadza się kalendarzowy plan działania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie Gminy Ostróda w 2019 r., stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
    § 3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych oraz zakładów pracy działających na administrowanym terenie do ustalenia wytycznych oraz kalendarzowych planów działania na rok 2019.
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 09.01.2019
Osoba przekazująca: Władysław Jankiewicz

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.01.2019, ostatnia aktualizacja: 09.01.2019, odsłon: 113

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9451745
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved