Zarządzenie Nr 31/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 7 marca 2019 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
    Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 2/20 o powierzchni 0,0919 ha, położonej w obrębie Morliny oraz udziału 684/1479 części w prawie własności niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 2/18 o powierzchni 0,1479 ha, położonej w obrębie Morliny, gmina Ostróda, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00046454/4.
 
    2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży i przedwstępnej umowy darowizny sporządzonej dnia 7 marca 2019 r. Rep. „A” Nr 1413/2019 przed notariuszem Agnieszką Buczkowską, w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego 7.
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 11.03.2019
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.03.2019, ostatnia aktualizacja: 11.03.2019, odsłon: 119

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9673337
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved