Zarządzenie Nr 31/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 26 marca 2013 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ostróda, oznaczoną jako działka nr 142/34 o pow. 0,0065 ha, położoną w obrębie Kajkowo, zbywaną na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 142/11;

 

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 27.03.2013r.

Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.03.2013, ostatnia aktualizacja: 27.03.2013, odsłon: 586

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9665316
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved