Zarządzenie Nr 31/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art.13 ust.1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r.Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)- Wójt Gminy W Ostródzie zarządza co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie w drodze bez przetargowej na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Bytomiu - nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Ostróda, położoną w obrębie i miejscowości Kątno

w skład której wchodzą następujące składniki :

 

- grunt o pow. 0,1646ha- działka nr 97/4,

 

- grunt o pow. 0,1649ha- działka nr 97/3,

 

- grunt o pow. 0,1652ha- działka nr 97/2,

 

- grunt o pow.0,1472 ha-część działki nr 97/1.

 

§ 2. Użyczenie nieruchomości opisanej w § 1 następuje na okres od 1 lipca do 15 sierpnia 2009r.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.05.2009, ostatnia aktualizacja: 05.05.2009, odsłon: 459

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334115
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved