Zarządzenie Nr 31 /08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 maja 2008 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i budynkiem gospodarczym, stanowiącą własność Gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 671 o pow. 0, 3184 ha, położoną w obrębie i miejscowości Samborowo przy ul. Miłej 1.

 

1. W drodze bez przetargowej:

 

 - lokal mieszkalny Nr 2 o pow. uż. 81,84 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, na odrębną własność oraz udział stanowiący 317/1000 w gruncie i w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

- lokal mieszkalny Nr 3 o pow.uż.61,20 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, na odrębną własność oraz udział stanowiący 247/1000 w gruncie i częściach wspólnych zbywanej nieruchomości.

 

2. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 

- lokal mieszkalny Nr 1 o pow. uż. 45,96 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, na odrębną własność oraz udział stanowiący 195/1000 w gruncie i częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

- lokal mieszkalny Nr 4 o pow. uż. 58,37 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, na odrębną własność oraz udział stanowiący 241/1000 w gruncie i częściach wspólnych zbywanej nieruchomości .

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.06.2008, ostatnia aktualizacja: 04.06.2008, odsłon: 838


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318188
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości