Zarządzenie Nr 30/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm/ zarządzam co następuje:

 

§ 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa własności nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki Nr 432/57 i 572/3 o pow. 1.968m2, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo gm. Ostróda, stanowiącej własność małż. Tadeusza i Łucji Rudnickich.

 

2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 29 kwietnia 2009 r. Rep. „A” Nr 2089 /09 w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Mickiewicza 8 lok. 2, 14-100 Ostróda  -Notariusz Agnieszka Sinkiewicz.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.04.2009, ostatnia aktualizacja: 30.04.2009, odsłon: 478

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334218
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved