Zarządzenie Nr 29/2009

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Ostróda za I kwartał 2009 roku.

 

Na podstawie art.14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ zarządzam co następuje:

 

§ 1.Podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy Ostróda za I kwartał 2009 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ostróda.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

                                                                                               Załącznik

                                                                                                  do Zarządzenia

                                                                                                     Wójta Gminy Ostróda

                                                                                                       z dnia 28.04.2009 r.

 

Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy Ostróda za I kwartał 2009 roku.

 

Lp.       Treść                    Plan  w zł.            Wykonanie w zł.   % wyk

 

1.        Dochody                   41.351.564            10.032.962          24,2       

  

2.         Wydatki                   48.651.004           1 1.858.219           24,3

 

    2,1  Wydatki bieżące        34.275.299              8.737.845          25,5

 

    2,2  Wydatki majątkowe    14.375.299             3.120.374           21,7      

                              

3.        Deficyt / Nadwyżka   - 7.299.440           - 1.825.257            25,0

 

4.         Przychody                7.990.640              2.757.431           34,5

    

5.        Rozchody                     691.200      150.000                      21,7                            

     

 

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.04.2009, ostatnia aktualizacja: 30.04.2009, odsłon: 460

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338500
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved