Zarządzenie Nr 28/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 marca 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

 

1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

 

2. Łucja Fafińska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

 

3. Ewelina Ignaczewska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

§ 2. Komisja przeprowadzi:

 

1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, stanowiących własność Gminy Ostróda, oznaczonych jako działki:

 

- nr 144/68 o pow. 0,1024 ha;

 

- nr 144/70 o pow. 0,1050 ha;

 

- nr 144/71 o pow. 0,1050 ha.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.03.2011, ostatnia aktualizacja: 22.03.2011, odsłon: 716


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431789
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości