Zarządzenie Nr 27/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 7 kwietnia 2006r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r.Nr 261,poz.2603 ze zmianami / oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata / Dz. Urz.Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wyszczególnione nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Gminy Ostróda:

 

   - działka Nr 52/1 o pow. 0,7990 ha, położona w obrębie i miejscowości Wirwajdy,

 

   - działka Nr 298/1 o pow. 1,2800 ha, położona w obrębie i miejscowości Naprom,

 

   - działka Nr 136 o pow. 0,4200 ha, położona w obrębie i miejscowości Glaznoty,

 

   - działka Nr 137/5 o pow. 0,7409 ha, położona w obrębie i miejscowości Glaznoty,

 

   - działka Nr 27/1 o pow. 0,2459 ha, położona w obrębie i miejscowości Szyldak,

 

   - działka Nr 41/1 o pow. 0,1896 ha, położona w obrębie i miejscowości Szyldak wraz z udziałem 1/4 w działce Nr 41/5 stanowiącej drogę,

 

   - działka nr 41/2 o pow. 0,1878 ha, położona w obrębie i miejscowości Szyldak wraz z udziałem 1/4 w działce Nr 41/5 stanowiącej drogę.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 27.04.2006, ostatnia aktualizacja: 27.04.2006, odsłon: 789


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12301988
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości