Zarządzenie Nr 27 /08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Nr 34 i budynkami gospodarczymi, stanowiącą własność Gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 298 o pow. 0, 1800 ha, położoną w obrębie i miejscowości Brzydowo.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

- lokal mieszkalny Nr 1 o pow. uż. 46,5 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział stanowiący 25/100 w gruncie i w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

- lokal mieszkalny Nr 2 o pow. uż. 46,2 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział stanowiący 29/100 w gruncie i częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

- lokal mieszkalny Nr 3 o pow. uż. 37,0 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udział stanowiący 15/100 w gruncie i częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

- lokal mieszkalny Nr 4 o pow. uż. 81,3 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udział stanowiący 31/100 w gruncie i częściach wspólnych zbywanej nieruchomości .

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.04.2008, ostatnia aktualizacja: 24.04.2008, odsłon: 793


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13307622
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości