Zarządzenie Nr 26/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 marca 2011 r.

 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności.

 

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572) zarządzam, co następuje:

                                                   

   § 1. Wyznaczam Panią Beatę Ciechanowicz w Gimnazjum w Lipowie do zastępowania dyrektora na czas jego nieobecności.

                   

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.03.2011, ostatnia aktualizacja: 17.03.2011, odsłon: 694


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451733
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości