Zarządzenie Nr 25/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 7 kwietnia 2006r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust.1 i art. 40 ust.1pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r.Nr 261,poz.2603 ze zmianami / oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata / Dz. Urz.Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego udział stanowiący własność Gminy Ostróda, wynoszący 111/1000 w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie i miejscowości Ostrowin, zgodnie z katastrem nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 3329/5 o pow. ogólnej 0,3230 ha.

 

      2. Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

   - lokal mieszkalny o pow. uż 46,1 m2 z przynależną piwnicą i pomieszczeniem w budynku gospodarczym, oznaczony Nr 3 w budynku wielorodzinnym Nr 15c w miejscowości Ostrowin,

 

   - udział wynoszący 111/1000 w gruncie działki Nr 3329/5 oraz w częściach wspólnych przedmiotowej nieruchomości, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności.

 

      § 2. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości określonej w § 2 stosuje się do osób spełniających warunek zamieszkiwania na terenie Gminy Ostróda w okresie co najmniej 1 roku przed ogłoszeniem przetargu.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 27.04.2006, ostatnia aktualizacja: 27.04.2006, odsłon: 783


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312819
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości