Zarządzenie Nr 25 /08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomości nie zabudowane, stanowiące własność Gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczone jako;

 

1/ działka Nr 273/6 o pow. 0,0400ha, położona w obrębie i miejscowości Samborowo, zbywana na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki zabudowanej Nr 271/8,

 

2/ działka Nr 13/14 o pow. 0,0415 ha, położona w obrębie i miejscowości Szyldak, zbywana na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych tj. działki Nr 13/11 i Nr 13/13,

 

3/ działka Nr 101/7 o pow. 0,0643 ha, położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, zbywana na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki Nr 97/11,

 

4/ działka Nr 101/8 o pow. 0,0643 ha, położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, zbywana na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki Nr 101/6,

 

5/ działka Nr 101/9 o pow. 0,0643 ha, położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, zbywana na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki Nr 97/10.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.04.2008, ostatnia aktualizacja: 24.04.2008, odsłon: 767


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318320
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości