Zarządzenie Nr 24/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu do wyboru podmiotu do realizacji zadania publicznego.

 

Na podstawie § 12 ust. 3 załącznika do uchwały XXVI/161/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisję w składzie:

 

1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący komisji.

 

2. Janina Roman - Zastępca przewodniczącego komisji.

 

3. Marta Romanowska - Sekretarz komisji.

 

4. Beata Kucharczuk - Członek komisji.

 

5. Waldemar Cieśluk - Członek komisji - głos doradczy.

 

do przeprowadzenia konkursu do wyboru podmiotu do realizacji zadań publicznych zgodnie z określonym w uchwale w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

§ 2. Zadania komisji określa Załącznik Nr 3 do Rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

§ 3. Określam czas realizacji czynności, o których mowa w § 2 w terminie do 21 kwietnia 2009 r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.04.2009, ostatnia aktualizacja: 21.04.2009, odsłon: 528

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334287
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved