Zarządzenie Nr 24/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 5 kwietnia 2006r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust..l i ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108/ - zarządzam co następuje:

 

      §1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - Przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej UG Ostróda,

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda,

 

      3. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda,

 

      do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nie zabudowanych, stanowiących własność gminy Ostróda:

 

   - obręb Ryn działka Nr 3 o pow. 0,1600 ha,

 

   - obręb Tyrowo działka Nr 197 o pow. 1,8300 ha,

 

   - obręb Wysoka Wieś działka Nr 63 o pow. 0,1425 ha.

 

      §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 27.04.2006, ostatnia aktualizacja: 27.04.2006, odsłon: 808


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312907
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości