Zarządzenie Nr 23 /09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 6 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą: Zaprojektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm./, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Zaprojektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo

 

” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

2. Z-ca Przewodniczącego - Danuta Kucharczuk;

 

3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

4. Członek - Krzysztof Ruczyński;

 

5. Członek - Marek Wydrzyński.

 

§ 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.04.2009, ostatnia aktualizacja: 08.04.2009, odsłon: 514

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8638275
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved