Zarządzenie Nr 22/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 marca 2011 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

 

      Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz.1019) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość zabudowaną, położoną w obrębie Smykowo, gmina Ostróda oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka:

 

 nr 76 o pow. 0,0274 ha .

                                                                                            

    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.03.2011, ostatnia aktualizacja: 16.03.2011, odsłon: 708


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431811
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości