Zarządzenie Nr 21/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 02 marca 2011 r.

 

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” nieruchomość oznaczoną nr ew. 121 o pow. 0,6200 ha, położoną w obrębie i miejscowości Rudno stanowiącą własność Gminy Ostróda.

 

§ 2. Oddanie w użyczenie nieruchomości opisanych w § 1 na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” następuje na okres 3 lat.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.03.2011, ostatnia aktualizacja: 07.03.2011, odsłon: 679


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451537
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości