Zarządzenie Nr 21/ 09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 26 marca 2009 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

 

Na podstawie § 1 pkt 1uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz. 1019) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość położoną w obrębie Bednarki, gmina Ostróda oznaczoną w katastrze nieruchomości jako działka: Nr 1/5 o pow. 36 m2, na której posadowiony jest krzyż przydrożny.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.03.2009, ostatnia aktualizacja: 27.03.2009, odsłon: 487

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334161
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved