Zarządzenie Nr 21/04

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 11 marca 2004 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r. Nr 46, póz.543 z późn. zm / Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonych według ewidencji gruntów jako działka Nr 304/1 o pow. 1026 m2 oraz udział 1/10 części w działkach Nr 311/2 i 335, położonych w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 3 marca 2004 r. Rep."A" Nr 2125/2004 r. zawartej w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie - Notariusz Maria Smólska. Nieruchomość stanowi własność Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „Martom - Traveland” sp. z o.o. w Olsztynie.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 28.04.2004, odsłon: 675


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13723651
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości