Zarządzenie Nr 20/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 1 kwietnia 2008r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Szklarni

 

      Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 pkt 2, ust. 3 Uchwały Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 44, poz. 938), zarządzam co następuje:

 

      §1. W dniu 2 kwietnia 2008r. o godz. 10.00, zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zamiany nazwy miejscowości Szklarnia na Góra Luizy, zwanych dalej „konsultacjami” w celu uzyskania stanowiska mieszkańców tej miejscowości.

 

      § 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone z mieszkańcami miejscowości Szklarnia, w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      § 3. Formą konsultacji będzie otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miejscowości Szklarnia.

 

      § 4. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji jest Sekretarz Gminy Ostróda.

 

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.04.2008, ostatnia aktualizacja: 01.04.2008, odsłon: 774


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318476
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości