Zarządzenie Nr 19/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia19 marca 2009 r.

 

w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostródzie pomieszczeń w budynku położonym przy ulicy Jana III Sobieskiego 1.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Przekazuje się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostródzie, zwanemu dalej GOPS, do nieodpłatnego używania pomieszczenia znajdujące się w budynku położonym przy ulicy Jana III Sobieskiego 1, z przeznaczeniem na działalność statutową.

 

2. Szczegółowy wykaz przekazywanych pomieszczeń, jak również zasady partycypacji przez GOPS w kosztach ich utrzymania określi stosowna umowa.

 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.03.2009, ostatnia aktualizacja: 24.03.2009, odsłon: 485

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8637262
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved