Zarządzenie Nr 19/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 marca 2004 r.

 

w sprawie powołania Komisji do spraw rozstrzygnięcia koncepcji wyboru administrowania gminną siecią wodociągowo - kanalizacyjną oraz zasad i sposobu tego wyboru.

 

      Na podstawie § 17 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada, 1997r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie zmienionego uchwałą Nr X/10/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 kwietnia 1999r. i uchwałą nr XXXIV/278/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2001 r, Nr 59, póz. 961 oraz Zarządzeniem Nr 90a/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 października 2003r. i Zarządzeniem Nr 107/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 listopada 2003r. - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuje się Komisję do spraw rozstrzygnięcia koncepcji wyboru administrowania gminną siecią wodociągowo - kanalizacyjną oraz zasad i sposobu tego wyboru W składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - przewodniczący;

 

      2. Artur Lewartowski - z-ca przewodniczącego;

 

      3. Jan Brzozowski - sekretarz;

 

      4. Danuta Kucharczuk - członek;

 

      5. Roman Szewczyk - członek.

 

      § 2. Komisja do dnia 20 marca 2004r. przedstawi Wójtowi koncepcję zawierającą n/wy m. elementy:

 

   - optymalną formę i tryb wyboru administrowania gminną siecią wodociągowo -kanalizacyjną;

 

   - określenie optymalnego rozwiązania w zakresie własnościowej formy użytkowania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej;

 

   - opracowanie projektu umowy na eksploatację gminnej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej;

 

   - zestawienie skutków finansowych przyjętych rozwiązań formalnych i prawnych.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 28.04.2004, odsłon: 658


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13714981
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości