Zarządzenie Nr 181/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia  23 grudnia 2020 r.
 
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Inspektor do spraw oświatowych.
 
  Na podstawie § 4 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania  naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
  § 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor do spraw oświatowych.
 
  § 2. W skład komisji wchodzą:
 
1) Beata Czerkas-Sekretarz Gminy  -  Przewodnicząca Komisji
2) Elżbieta Kulesza, Inspektor ds. kadr  -  Sekretarz Komisji
3) Ewa Malinowska, Kierownik Referatu Oświaty  -  Członek Komisji
4) Elżbieta Koziej, Inspektor -  Członek Komisji
 
  § 3. Komisja działa w oparciu o „Regulamin Komisji Rekrutacyjnej”, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
  § 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.
 
  § 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 23.12.2020
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.12.2020, ostatnia aktualizacja: 23.12.2020, odsłon: 327


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14565882
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości