Zarządzenie Nr 18/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 lutego 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w miejscowości Kajkowo ul.Słoneczna 6/7.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w miejscowości Kajkowo ul.Słoneczna 6/7 w następującym składzie:

 

1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński.

 

2. Sekretarz - Krzysztof Ruczyński.

 

3. Członek - Teresa Kłosińska.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji dn. 07.03.2011 r.

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.03.2011, ostatnia aktualizacja: 07.03.2011, odsłon: 701


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451485
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości