Zarządzenie Nr 18/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 19 marca 2009 r.

 

w sprawie przekazania Związkowi Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” części pomieszczenia w budynku położonym przy ulicy Jana III Sobieskiego 1.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz .U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Przekazuje się Związkowi Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”, zwanego dalej Związkiem, do nieodpłatnego używania część pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym przy ulicy Jana III Sobieskiego 1, z przeznaczeniem na działalność statutową.

 

2. Określenie powierzchni podlegającej przekazaniu, jak również zasady partycypacji przez Związek w kosztach utrzymania określi stosowna umowa.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.03.2009, ostatnia aktualizacja: 24.03.2009, odsłon: 528

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334229
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved