Zarządzenie Nr 18/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 marca 2008r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2007r.

 

      Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (DZ. U. Nr 76 z 2002 r poz. 694 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

 

      § 1. Zatwierdzam sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. Suma aktywów wynosi 38.428,19 zł., a pasywów 38.428,19 zł.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Marta Żeberek
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.03.2008, ostatnia aktualizacja: 31.03.2008, odsłon: 742


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13304865
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości