Zarządzenie Nr 18/04

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 10 marca 2004 r.

 

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Ostróda za rok 2003

 

      Na podstawie art. 136 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 r.) zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2003 rok Radzie Gminy w Ostródzie.

 

      § 2. Przesyłam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ostróda za 2003 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 28.04.2004, odsłon: 686


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13725068
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości