Zarządzenie Nr 16 /09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17.03.2009 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu do wyboru podmiotu do realizacji zadania publicznego.

 

 Na podstawie § 12 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr XXVI/161/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządzam, co następuje:

 

  § 1. Powołuje się komisję w składzie:

 

1. Danuta Niemanowska - Przewodnicząca komisji.

 

2. Marta Romanowska - Sekretarz komisji.

 

3. Anna Zgrzebska - członek komisji.

 

4. Mariola Fijas - członek komisji.

 

5. Barbara Karolak- członek komisji.

 

6. Teresa Kwiatkowska - członek komisji.

 

7. Urszula Bajtus - członek komisji.

 

do przeprowadzenia konkursu do wyboru podmiotu do realizacji zadań publicznych zgodnie z określonym w Uchwale regulaminem w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 § 2. Zadania komisji określa Załącznik Nr 3 do Rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 § 3. Określam czas realizacji czynności, o których mowa w & 2 w terminie do dnia 31.03.2009 r.

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: GOPS
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.03.2009, ostatnia aktualizacja: 24.03.2009, odsłon: 533

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8638627
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved