Zarządzenie Nr 16/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 marca 2006r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej, powierzenia czynności i nadania jej regulaminu pracy

 

      Na podstawie art. 21 ust 1 i 3 w związku z art. 19 ust.2 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Ostróda " - w składzie:

 

      1. Przewodniczący Komisji - Andrzej Pęziński;

 

      2. Zastępca Przewodniczącego - Artur Jabłonka;

 

      3. Sekretarz Komisji - Magdalena Wajdyk;

 

      4. Członek Komisji - Teresa Ołowska.

 

      § 2. Powierzam komisji dokonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.

 

      § 3. Organizację i tryb pracy komisji oraz zakres obowiązków określa Regulamin Pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 14a/04 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wykonania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

      § 4. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 30.03.2006, ostatnia aktualizacja: 30.03.2006, odsłon: 840


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12302056
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości