Zarządzenie Nr 152/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

rozpoczęcia procedury przeniesienia prawa własności nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz art. 231 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Rozpocząć procedurę przeniesienia za wynagrodzeniem prawa własności działki nr 262/8 o pow. 0,7024 ha, położonej w obrębie Międzylesie, stanowiącej własność Gminy Ostróda na rzecz posiadacza gruntu, który wzniósł na powierzchni w/w gruntu budynki i inne urządzenia o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej działki.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  Wójt  Gminy  Ostróda 

Gustaw  Marek  Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.01.2012, ostatnia aktualizacja: 03.01.2012, odsłon: 666


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12432055
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości