Zarządzenie Nr 15/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 marca 2006 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz.1019), w związku z art. 66 §1 pkt 2, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 , poz.60 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć na rzecz Gminy Ostróda, nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółki pod firmą: „SPED-DAX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie, położoną w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda o łącznej pow. 2232 m2, składającą się z działek oznaczonych w/g katastru nieruchomości jako:

 

   - działka nr 171/8 o pow. 714 m2 zabudowana urządzeniami komunalnymi - przepompowni ścieków.

 

   - działka nr 171/11 o pow. 1518 m2 niezabudowana, z przeznaczeniem na kąpielisko wiejskie.

 

      § 2. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, następuje w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochód Gminy.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 30.03.2006, ostatnia aktualizacja: 30.03.2006, odsłon: 899


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312744
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości