Zarządzenie Nr 15/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 8 marca 2004 r.

 

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

 

      Na podstawie § 17 pkt.12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI / 254/ 97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada 1997r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie zmienionego uchwałą Nr X/100/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 kwietnia 1999r. i uchwałą Nr XXXIV/278/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. / Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 59, poz. 961/ oraz Zarządzenia Nr 90a/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 października 2003r. i Zarządzenia Nr 107/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 listopada 2003 r. - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - Przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

 

      2. Teresa Ołowska - zastępca Przewodniczącego komisji, Kierownik Ref. Finansowego Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

      3. Jadwiga Soboczyńska - sekretarz komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda;

 

      4. Roman Szewczyk - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda.

 

   - do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku stanowiącego własność Gminy Ostróda wchodzącego w skład gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Rudnie.

 

      § 2. Ustalam termin wykonania prac określonych w § 1 w okresie od 15 do 31 marca 2004 r. Po wykonaniu zadania następuje samoistne rozwiązanie komisji.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 28.04.2004, odsłon: 763


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13725047
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości