Zarządzenie Nr 147/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 grudnia 2011r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zarządzam co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 118/10Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 października 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 16. po pkt 23 dodaje się pkt 24 o brzmieniu:

    „ 24. przygotowanie i roznoszenie korespondencji”

2) w załączniku nr 1 do regulaminu wprowadza się następujące zmiany:

a)        w pozycji nr 2 – Referat Organizacyjny po pkt 9 dodaje się pkt 10.

       „10. Goniec”.

b)        w kolumnie trzeciej- wymiar zatrudnienia:

- w pozycji 2 zmienia się z 12 na 13,

- w pozycji Razem zmienia się z 623 na 633.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.12.2011, ostatnia aktualizacja: 28.12.2011, odsłon: 648


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431723
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości